มุทเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนและความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิต

33 มุทสคูล หรือโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ของมุท
5.838 เยาวชน

มุท เริ่มต้นโดยนักกีฬาชั้นนำของนอร์เวย์ หลังจากโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1994 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาสังคม แนวคิดมุท อยู่บนพื้นฐานวัตถุประสงค์ของการสร้างสังคมที่ปลอดภัย โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความตระหนักรู้และความกล้าหาญของเยาวชน – ความกล้าหาญที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ความกล้าหาญในการดูแลใส่ใจคนรอบข้าง และความกล้าหาญที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและตอบรับสิ่งที่ดีงาม แนวคิดของมุท เป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่มอบให้กับสถานศึกษา และเทศบาล ที่เป็นหุ้นส่วนกับมุท

มุทโปรแกรม

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ มุทมีความแตกต่างคือ โปรแกรม 5 โปรแกรมที่ใช้ในสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นที่อัตราส่วน 50-50 สำหรับเฉพาะบุคคล และเป็นกลุ่ม โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความตระหนักรู้ส่วนบุคคล และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ - สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่ปลอดภัย รวมทั้งวัฒนธรรมของสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ดูโปรแกรมทั้งหมด

มุทแอมบาสเดอร์

มุทแอมบาสเดอร์ เป็นผู้มีประวัติดี เป็นแบบอย่างเรื่องกีฬา และเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมีวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมในมุท และภาคภูมิใจที่ได้สวมโลโก้มุท พวกเขามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทูตของมุท จะช่วยเสริมแรงในฐานะเป็นแบรนด์ของมุท

ดูทูตทั้งหมด
Flag for thailand

มุทในท้องถิ่น

มุทโค้ชในพื้นที่  เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงเยาวชน  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมุท ที่จะประสบความสำเร็จ  สถานศึกษาที่เป็นมุท คือ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับมุท   มุทยังเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเทศบาลด้วยเช่นกัน   คลิกด้านล่างเพื่อดูสถานศึกษาทั้งหมดใน ชื่อประเทศไทย ที่มีมุท

ดูสถานศึกษามุท ทั้งหมด