Atle Vårvik

บทบาทหน้าที่
ผู้ก่อตั้ง

อัคเล่อ วอร์วิค มีแนวคิดเพื่อมุท
อัคเล่อ เป็นบุคคลที่จัดตั้งองค์กรโดยมีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคม และยังเป็นอดีตนักกีฬาชั้นนำด้วย เขาเป็นผู้สร้างและผู้ก่อตั้งมุท อัคเล่อ เป็นผู้นำของมุท ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี คศ. 1994 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้พัฒนาแนวคิด วิธีการจัดระเบียบ และระบบที่ยั่งยืนที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คน
และป้องกันปัญหาสังคมในเกิดขึ้นในสังคม ตั้งแต่ปีคศ. 1997 เขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม และสาเหตุที่บางคนทำลายชีวิตของตนเอง ทำลายชีวิตของผู้อื่น
และทำลายสังคม ตั้งแต่ปีคศ. 1997 เขามีประสบการณ์ และได้ทำการสังเกตเกี่ยวกับแบบอย่างที่ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อเยาวชนคนหนุ่มสาว