Johann Olav Koss

บทบาทหน้าที่
ผู้ร่วมก่อตั้ง

โยฮันน์ โอลาฟ คอส ร่วมกัน อัคเล่อ วอร์วิค ก่อตั้งมุทขึ้นในปีคศ. 1994 โยฮันน์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และยังเป็นผู้นำระดับนานาชาติด้วย และเขาได้รับการประกาศว่า "เขาเป็นหนึ่งใน 100 ผู้นำแห่งอนาคต" ในนิตยสารไทม์ ในปีคศ. 2011 และยังเป็น หนึ่ง ใน 1000 ของผู้นำระดับโลก" ในเวทีเศรษฐกิจโลกอีกด้วย โยฮันน์ สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน นักสเก็ตความเร็วที่ดีที่สุดตลอดกาล ในปีคศ. 1994 เขาได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี จาก Sports Illustrated เขาได้รับรางวัลโอลิมปิก Fearnley ในปีคศ. 1994 และ Jesse Owen's International Trophy ในปีคศ. 1995