นางสาวปสุตา ชาวชายโขง

บทบาทหน้าที่
สมาชิกบอร์ดบริหารมูลนิธิมุทไทยแลนด์

นางสาวปสุตา  ชาวชายโขง  เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา  อำเภอท่าบ่อ        จังหวัดหนองคาย  หลังจากนั้นเธอก็ได้รับการชักชวนจากนางนวลสมร ชูสโมน ให้เข้าร่วมเป็นมุทโค้ช และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่ดีในอนาคต เธอจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เธอทำการสอนอยู่ จนเมื่อปี คศ. 2016    เธอจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดการกิจกรรมหลัก ของมูลนิธิมุทไทยแลนด์ในสมัยนั้น  และสิ่งที่เธอทำมันอย่างตั้งใจ  ทำเสมอ จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจ และคติประจำใจของเธอนั้นเอง