นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา

บทบาทหน้าที่
รองประธานกรรมการ มูลนิธิมุทไทยแลนด์

นายสุรพล  แจ่มวุฒิปรีชา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเขาทำงานเป็นทนายความ และรับตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการมูลนิธิมุทไทยแลนด์  เขาเคยรับตำแหน่ง เป็นรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  ทำหน้าที่ดูแลด้านการศึกษา โดยบริหารจัดการสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี  ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 3 แห่ง  ด้วยความ     มุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดีเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด เมื่อนายสุรพล  แจ่มวุฒิปรีชา  รู้ว่าอะไรก็ตามหากเป็น    การทำความดีเพื่อส่วนรวม  เขาไม่เคยปฏิเสธเลย เขาทำดีด้วยหัวใจ และเมื่อเขามีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับมูลนิธิ  มุทไทยแลนด์ เขาทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ และยังเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกคนอีกด้วย

เมื่อ ปี คศ. 2019 เขาได้รับรางวัล "คนดี มีคุณธรรม"  

เมื่อเขาร่วมงานกับมุท เขามักพูดเสมอว่า "เมื่อผมได้รู้จักกับมุท ทำให้ผมเชื่อว่า ผมสามารถที่จะดูแลเด็กๆ และสตรี ทุกคนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ได้อย่างปลอดภัย"