นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนกร

บทบาทหน้าที่
สมาชิกบอร์ดบริหารมูลนิธิมุทไทยแลนด์

จงทำตอนนี้  บางครั้งคำว่า  “ไว้ทีหลัง/เดี๋ยวก่อน”  จะกลายเป็นคำว่า  “ไม่มีวัน” 

นายสุวรรณ  ธีระพงษ์ธนกร  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเอก บริหารการศึกษา   อาชีพ  รับราชการปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จังหวัดอุดรธานี  ความมุ่งมั่นตั้งใจของเขา คือ  "อยากทำงานเพื่อประโยชน์ต่อคนรอบข้าง และสังคม          หากทุกคนมีความสุข แน่นอนเราต้อง ได้รับผลแห่งความสุขนั้นด้วยอย่างแน่นอน  อย่างน้อยก็สุขใจที่คนในสังคม    มีความสุข"

“การอยู่ในสังคม เราต้องถามว่า  เราควรให้ประโยชน์อะไรแก่สังคม ไม่ควรถามว่า  เราจะได้อะไรจากสังคม”

คติพจน์ :   "ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการแก้ไข"