นายอดิศร โยธะชัย

บทบาทหน้าที่
สมาชิกบอร์ดบริหารมูลนิธิมุทไทยแลนด์

นายอดิศร  โยธะชัย   เกิดเมื่อวันที่  20. มิถุนายน  2514  อายุ 49 ปี  

ที่อยู่ 93 หมู่ 9. ตำบล ทับกุง  อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จังหวัดอุดรธานี

คติประจำใจ :  "ฝันให้ไกลไปให้ถึง"