มุทโปรแกรม

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ มุทมีความแตกต่างคือ โปรแกรม 5 โปรแกรมที่ใช้ในสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นที่อัตราส่วน 50-50 สำหรับเฉพาะบุคคล และเป็นกลุ่ม โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความตระหนักรู้ส่วนบุคคล และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ - สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่ปลอดภัย รวมทั้งวัฒนธรรมของสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน