สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้สร้างสังคม

สถานศึกษา คือ เวทีสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่ออนาคต

วัตถุประสงค์: ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญในชีวิตของเยาวชน

การยกเว้นอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนท้องถิ่น และโลก สถานศึกษาในฐานะผู้สร้างสังคม ตอกย้ำบทบาท ของสถานศึกษาในฐานะผู้สร้างสังคม มุทต้องการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และความรู้พื้นฐานของค่านิยมใน หมู่ผู้ใหญ่ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเยาวชน

ในสังคมปัจจุบัน คนหนุ่มสาวจำนวนมาก ไม่สามารถหาพื้นที่สำหรับตนเองได้เลยในระบบของสถานศึกษา และ/หรือรู้สึกว่าตนเองไร้ประโยชน์ ผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นให้เยาวชนเป็นผู้ชนะ แทนที่จะเป็นผู้แพ้ ผู้ใหญ่ควรรับผิดชอบในการค้นหาความสามารถพิเศษของเยาวชน ผู้ใหญ่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของเยาวชนด้วยการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม และวิธีการสื่อสารของพวกเขาด้วย

สภาพแวดล้อมด้านจิตสังคมของสถานศึกษานั้น ถูกสร้างขึ้นโดยผู้นำประมาณ 60–70% ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี บทบาทและพลังที่มีอิทธิพลของพวกเขาในฐานะผู้สร้างวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนร่วมของสังคม

สถานศึกษาสามารถป้องกันอาชญากรรม ความรุนแรงและปัญหาสังคมที่สำคัญอื่น ๆ ได้ โดยทำให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สามารถคาดเดาได้ ชัดเจน สอดคล้องกัน มองนักเรียนในแง่บวกและมีนโยบายที่เป็นเอกภาพ คนหนุ่มสาวจำนวนมากจบลงบนเส้นทางที่ผิดในชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ใหญ่ที่มีความใจกว้าง / ผ่อนปรนหรือเข้มงวดเกินไป

มุท มีรากฐานมาจากการแข่งขันกีฬาและมีการระบุค่านิยมมากมายในชุมชนกีฬาที่สามารถถ่ายโอนไปยังเวทีอื่น ๆ กีฬาและกิจกรรมเวลาว่างอื่น ๆ มีบทบาทสำคัญในการป้องกันปัญหาสังคมและหนึ่งในเหตุผลพื้นฐานคือการมีน้ำใจนักกีฬา หากกีฬาจะมีผลป้องกันใดๆ นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีโค้ชและผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวก ถ้าบรรทัดฐานและทัศนคติเชิงบวกไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กีฬาอาจมีผลตรงกันข้าม

สิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีก่อนการเริ่มต้นดำเนินการของสถานศึกษาในฐานะผู้สร้างสังคม:

  • มุทโปรแกรมสำหรับเยาวชนผู้เข้มแข็ง ที่มีอายุ 12-16 ปี และ/หรือมุทโปรแกรมสำหรับเยาวชนผู้เข้มแข็งที่มีอายุ 16-25 ปี
  • ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับมุท

กรอบโครงสร้าง

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้นำในสถานศึกษา ในฐานะผู้สร้างสังคม
  2. บุคลากรของสถานศึกษา ในฐานะเป็นผู้สร้างสังคม
  3. ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญามุท กับผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในกิจกรรมยามว่างของเยาวชน