มุทในท้องถิ่น

มุทโค้ชในพื้นที่  เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงเยาวชน  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมุท ที่จะประสบความสำเร็จ  สถานศึกษาที่เป็นมุท คือ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับมุท   มุทยังเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเทศบาลด้วยเช่นกัน   คลิกด้านล่างเพื่อดูสถานศึกษาทั้งหมดใน ชื่อประเทศ ที่มีมุท