ผลศึกษา

การประเมินผล แสดงให้เห็นว่า มุท ขัดขวางและป้องกันผลลัพธ์เชิงลบของเยาวชนได้มากที่สุด การรังแกลดลง เยาวชนที่มีเพื่อนน้อยกว่าหนึ่งคนลดน้อยลง เยาวชนที่มีปัญหาทางจิต และแอลกอฮอล์ และยาเสพติดในโรงเรียน MOT ลดน้อยลง

มุท ช่วยลดความถี่ของการถูกกลั่นแกล้ง

MOT_RU1216_Column_RGB_EN

มุทป้องกันการไล่ออกจากกลุ่ม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความถี่ของการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นเพียงครึ่งหนึ่งในโรงเรียนมุท เช่นเดียวกับในโรงเรียนอื่น ๆ

มุท ทำให้คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

MOT_RU1216_Line_RGB_EN

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง และสุขภาพจิตของเยาวชนในโรงเรียนมุท มีความเข้มแข็งขึ้น ขณะที่โรงเรียนอื่นๆ ลดลง ภาพประกอบสะท้อนให้เห็น คำตอบของเยาวชน กับข้อความที่ว่า “ทั้งหมดที่เป็นฉัน ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีนะ”

มุทเสริมสร้างความตระหนักรู้และความกล้าหาญ

มุท ป้องกันแอลกอฮอล์และสารเสพติด สถาบัน FET แห่งมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ได้ประเมิน "โปรแกรมทักษะชีวิตของมุท" สำหรับมุทแอฟริกาใต้ (SA) เป็นเวลา 6 ปี ผลการศึกษาพบว่า ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนลดลงเกือบ 50%

Sirkel med teksten "-50%"