คณะผู้ก่อตั้ง

คณะผู้ริเร่ิม ได้เริ่มต้นก่อตั้ง มุท และทำงานกับมุท การเริ่มต้นของการทำงานเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดในการบรรลุความสำเร็จในอนาคต การเริ่มต้น จากการเข้าถึงและการแนะนำ จะสะท้อนให้เห็นในระยะต่อมา จุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง ทำให้แน่ใจว่า มุทจะเติบโตได้อย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย และมั่นคง